วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑๐๐ คน เข้าศึกษาเรียนรู้ชมนิทรรศการ “ศาลาว่าการมณฑลจันทบุรี ๒๔๕๙ จากเอกสารจดหมายเหตุ”
วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑๐๐ คน เข้าศึกษาเรียนรู้ชมนิทรรศการ “ศาลาว่าการมณฑลจันทบุรี ๒๔๕๙ จากเอกสารจดหมายเหตุ” ณ ห้องนิทรรศการหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี และเรียนรู้วิธีการใช้บริการสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุออนไลน์ ณ ห้องบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์มณฑลจันทบุรีแก่ประชาชนผู้สนใจทุกท่านค่ะ
***************************************************
วันและเวลาทำการ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี
• ห้องบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ และสำนักงาน : วันจันทร์ - ศุกร์
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
• ห้องนิทรรศการ : วันจันทร์ - ศุกร์
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
หยุดทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
***************************************************
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
๑. โทร. ๐๓๙ - ๓๒๔๖๘๕
๒. Facebook : ChanthaburiArchives

(จำนวนผู้เข้าชม 56 ครั้ง)